Relacje rodzinne między mężem a żoną

Psychologia stosunków rodzinnych między mężem a żoną

Psychologia stosunków rodzinnych między mężem a żoną

dołącz do dyskusji

 
Treść
 1. Na czym polegają relacje rodzinne?
 2. Typy i ich cechy
 3. Przyczyny kryzysów
 4. Jak naprawić?
 5. Błędy
 6. Porady psychologa

Relacje rodzinne nie są łatwym zadaniem, którego nie każdy psycholog może często wymyślić. Tutaj trzeba przeanalizować nie tylko okoliczności, które powstały w dowolnym momencie problemów, które powstały między mężem a żoną, ale także całą historię ich związku. I najprawdopodobniej musisz zacząć od czasu wzajemnej miłości. Korzenie najczęściej rosną stąd. Zaczęli tworzyć swoje relacje niewłaściwie na wczesnym etapie powstawania rodziny - a teraz czerpią korzyści.

Na czym polegają relacje rodzinne?

Podstawą każdego zdrowego ludzkiego związku jest zaufanie, uczciwość, wzajemny szacunek. Te cechy lub ich brak są szczególnie żywe w rodzinie - bez nich nie potrwa to długo. Oczywiście młodych ludzi łączy miłość. Jeśli ich miłość jest bezinteresowna i bezwarunkowa, będzie to główny czynnik utrzymujący rodzinę i pomagający im przejść przez wszelkie próby.

Typy i ich cechy

Psychologia relacji rodzinnych identyfikuje następujące główne typy relacji rodzinnych:

 • Partner - wciąż można je nazwać współpracą, gdy relacje budowane są na równych warunkach. Najbardziej dobry i stabilny rodzaj relacji.
 • Konkurencja - całkowicie zdrowa relacja, gdy małżonkowie konkurują w osiąganiu wspólnych celów, pod warunkiem, że pozostają życzliwi. W przeciwnym razie może przerodzić się w rywalizację.
 • Konkurencja - przejawia się w dążeniu małżonków do dominacji nad sobą. W tego rodzaju relacjach partnerom trudno jest dojść do wspólnej opinii na temat wspólnych interesów, a każdy troszczy się o własne. To bardzo podważa jedność rodziny.
 • Antagonizm - ostra konfrontacja partnerów, wyrastająca z relacji konkurencyjnych. Taka rodzina jest zachowana tylko z ważnych powodów zewnętrznych, wewnętrznie nic jej nie łączy, związek ma się załamać.

Oprócz klasycznych typów relacji międzyludzkich, w rodzinie istnieją również relacje oparte na grze zazdrości, ciszy, adaptacji. Milczenie jest wtedy, gdy wszystkie niezadowolenie jest pilnie milczące tylko dla utrzymania relacji. Istnieją sytuacje, w których rodziny istnieją na podstawie umowy.

Relacje oparte na urządzeniu mogą się różnić. Jeden z małżonków może szukać ochrony lub odgrywać rolę zbawiciela, ofiary lub kata. A także dość często w tego rodzaju stosunkach mąż traktuje swoją żonę jako służącą lub gosposię.

W związku z umową króluje przede wszystkim kalkulacja materialna lub moralna. Takie małżeństwa są oparte na umowie ustnej lub pisemnej.

Przyczyny kryzysów

Kryzysy rodzinne najczęściej występują z następujących powodów.

 • Nieuzasadnione oczekiwania po jednej lub obu stronach (często plan materialny, czasem duchowy). W takiej rodzinie jeden z małżonków ma jednostronny pogląd na obowiązek zapewnienia rodzinie. Wyobraził sobie, że ich połowa uczyni ich bogatszymi finansowo: zapewnią rzeczy, mieszkanie, możliwość podróżowania i tak dalej.
 • Sprzeczność poglądów na temat sprzątania. Na przykład mężczyzna spodziewa się, że podobnie jak w jego rodzicielskiej rodzinie, jego żona będzie mu służyć w kuchni, a ona, uważając go za niezależnego, pozostawia go, aby dbał o siebie.
 • Przeciwne poglądy na rodzicielstwo. Na przykład w rodzinie dziewczynki rodzice postanowili iść razem z dzieckiem, a mąż myśli, że to opieka matki. Może to spowodować zamieszanie w parze.
 • Rutyna, brak tradycji rodzinnych. Zdarza się, że w rodzinie jednego z małżonków zwyczajowo obchodzi się pewne święta, aby je trzymać w szczególny sposób, a przez drugą połowę tradycje te mogą być nie do przyjęcia. Na przykład: współmałżonek jest przyzwyczajony do świętowania wakacji w restauracji z przyjaciółmi w hałaśliwym towarzystwie, a jego żona lubi świętować w cichym kręgu rodzinnym. Niewątpliwymi czynnikami, które pogarszają relacje, są monotonia i problemy wewnętrzne.
 • Przyczynę kryzysu można również wyjaśnić faktem, że uczucia małżonków ostygły. Może się tak zdarzyć, gdy relacje są budowane na podstawie czynników zewnętrznych: piękny wygląd, bezpieczeństwo materiału. Jeśli duchowe wsparcie jest początkowo słabe w relacjach (nie ma wspólnych zainteresowań, hobby, światopoglądów), to kiedy pierwsze jasne uczucia ostygną, w związku powstaje pustka.
 • Klimat psychologiczny w rodzinie zależy od emocjonalnych cech małżonków, ich różnic w temperamencie. Jeśli jeden z małżonków ma odpowiednią wielkość i równowagę, a drugi reaguje gwałtownie na każdy drobiazg, to pierwszy może szybko zmęczyć się emocjonalnymi huśtawkami drugiego.
 • Czasami dysonans w związkach następuje po narodzinach dziecka w rodzinie. Zimna relacja między małżonkami wynika z faktu, że młoda matka jest w pełni zaangażowana w opiekę nad dzieckiem i poświęca mniej uwagi mężowi. Albo mąż całkowicie przenosi odpowiedzialność za dziecko na żonę, więc po prostu nie ma czasu ani dla siebie, ani dla męża.

Diagnoza kryzysów w relacjach rodzinnych ma na celu identyfikację destrukcyjnych postaw związanych ze sposobem komunikowania się w konkretnej rodzinie i dbanie o swoje uczucia, metodami gospodarowania i wychowywania dzieci, sposobem spędzania czasu rodzinnego, a także odpowiedzialnością za finansowe wsparcie rodziny. I jeszcze jeden ważny moment w diagnostyce rodzinnej to zdolność partnerów do wzajemnego akceptowania się.

Jak naprawić?

Następujące działania pomogą przywrócić zakłócony klimat wśród członków rodziny.

 • Najpierw musisz ponownie zastanowić się nad swoim podejściem do małżeństwa: jeśli jest to kupiec lub małżeństwo kontraktowe, nie powinieneś oczekiwać głębokiego uczucia i zaangażowania ze strony partnera. Spróbuj z nim zmodyfikować umowę dla wspólnego dobra.
 • Wyjaśnij: na kim z was spoczywa główna część prac domowych, która jest odpowiedzialna za wsparcie materialne. Aby małżonkowie mogli się lepiej zrozumieć, należy rozdzielić role, zdecydować, kto jest odpowiedzialny za jaką sferę obowiązków krajowych, społecznych i finansowych.
 • Niech twoja bratnia dusza zrobi to, co mu się podoba, pasję. Nie pozbawiaj jej okazji, by być sama - to normalne pragnienie. A także pozwól sobie, a czasem przejść na emeryturę.
 • Naucz się słuchać swojego partnera, pozwalając mu mówić o czymś ważnym lub powiedzieć coś wrzącego. Szczera komunikacja pomoże stopić lód nieporozumień między wami.
 • Czasami postawcie się w sytuacji męża lub żony - to pomoże wam lepiej zrozumieć go i zaakceptować jego uczucia.
 • Pamiętaj o swoich potrzebach. Nie tłum ich zdrowych interesów na korzyść małżonka. Niezadowolenie może prowadzić do depresji lub podrażnienia.
 • Zaplanuj wspólne wakacje, rozpocznij rodzinną tradycję. Pomoże to utrzymać harmonijne relacje nie tylko między mężem a żoną, ale także między rodzicami i dziećmi.

Jak mąż powinien traktować swoją żonę?

Mąż powinien zawsze pamiętać, że przed nim jest kobieta. I pomimo faktu, że pracuje na równi z nim lub nawet wykonuje jakieś męskie obowiązki, pozostaje wrażliwa i wrażliwa w swojej duszy, a męskim zadaniem jest ochrona jej kruchości. Może być „bardzo głęboka” i sama może przestać czuć swoją kobiecość, ale ze względu na szczęście małżeńskie warto podjąć wysiłek.

 • Często mów do niej czułe słowa, po prostu pozwól im być szczerymi, prawdziwymi.Po prostu nie powstrzymuj swoich czułych uczuć, gdy są. Nie bój się marnować siebie. Miłość ma właściwość radości - dawała blask ciepła, aw zamian płomień miłości. Oznacza to, że kobiety są bardzo subtelne, czują manifestację tych uczuć i zawsze żywo na nie reagują.
 • Z tego samego powodu, dla którego twoja żona jest przede wszystkim kobietą, zaproponuj, aby wziąć na siebie część swoich obowiązków. Możesz chodzić z dzieckiem, podczas gdy ona zajmuje się pracami domowymi, kupując artykuły spożywcze w drodze do domu z pracy, robiąc śniadanie, sprzątając stół lub coś innego, w zależności od stylu życia twojej rodziny.
 • Posłuchaj stanu umysłu swojej bratniej duszy: może ona chce być sama lub, przeciwnie, nie masz wiele czasu razem.
 • Postaw się częściej w pozycji małżonka. Patrząc na sytuację z zewnątrz, można ją dobrze rozważyć i zobaczyć, że nie widziała jej ze swojej pozycji.

Jak zmienić kobietę?

We współczesnym świecie kobieta często przyjmuje role męskie: przewodzi organizacji, prowadzi dom, nadzoruje męża. Wielu mężczyzn stara się zachować lub odzyskać swoje obowiązki i konflikty, które często powstają na tej podstawie.

Dlatego, aby zachować harmonię w relacjach rodzinnych, pierwszą rzeczą, jakiej potrzebuje kobieta, jest zmiana ról z mężczyzn na kobiety.

 • Pozwól swojemu mężowi zapewnić ci, a nie odwrotnie.
 • Zastanów się nad swoim podejściem do gospodarstwa domowego - czystość i komfort w domu są przywilejem kobiety, a naprawa i przegrupowanie wymaga męskiej siły.
 • Zadbaj o siebie, nawet podczas urlopu macierzyńskiego. Mężczyźni inspirowani są pięknem.

Ogólnie rzecz biorąc, kobiety powinny nauczyć się więcej ufać mężowi. Niech weźmie udział w wychowywaniu dzieci. Nie wątp w niego, jeśli jest osobą rozsądną - poradzi sobie, ponieważ powierzyłeś mu siebie.

Pozwól mu zająć się sprawami życia rodzinnego i wypoczynku. Nawet jeśli wydaje ci się, że zrobi wszystko źle. Przecież rodzina dla mężczyzny, tak jak dla ciebie, jest miejscem, w którym chcesz się zamanifestować, stworzyć coś nowego, przynieść coś pożytecznego.

Naucz się rozumieć nastrój swojego towarzysza i nie ingeruj w jego pragnienie, aby czasami zmieniać i łowić ryby. Nie odmawiaj sobie zdrowych zainteresowań i hobby.

Rodzina składa się wtedy z dwóch połówek, tak aby każdy partner czuł w nim własną użyteczność i realizację.

Błędy

Częstym błędem rodziny jest przenoszenie odpowiedzialności na współmałżonka lub okoliczności. Partner nie chce przyznać się do błędu, ale manipulując, podkreśla błędy swojego towarzysza.

Rozważ inne błędy.

 • Brak elastyczności między małżonkami. Jeśli nalegasz tylko na siebie, nie pomoże to rozwiązać problemu, ale zwiększy odległość między tobą.
 • Poświęcenie się małżonkowi, praca, dzieci. Kiedy ktoś poświęca się, przynosi mu chwilową satysfakcję z potrzeby uznania. A kiedy rozpoznanie zniknie, pojawia się niezadowolenie.
 • Przewodnik tylko kryteria materialne. Ten błąd może przejawiać się zarówno w ciągłym pragnieniu zarabiania więcej, jak iw ciągłych przemyśleniach na temat pracy, co prowadzi do tępienia uczuć i „mechanicznego” stosunku do członków rodziny.
 • Nałożenie swojej woli na partnera. Takim błędem jest plaga współczesnych relacji nie tylko w rodzinie. Taka postawa jest próbą wymazania wyjątkowości twojego partnera, zrównania go z jego standardami.
 • Nieprawidłowe zastąpienie ról: mężczyźni wykazują bierność, odrzucają odpowiedzialność za materialne i duchowe składniki życia rodzinnego, a kobiety, przeciwnie, przyjmują tę odpowiedzialność.

Jednostronne przyjmowanie ważnych decyzji jest również błędną pozycją tych, którzy uważają swoją opinię za jedyną poprawną i nie uwzględniają opinii partnera. Jest prawdopodobne, że pozycja takiej osoby w dialogu ma być na pierwszym miejscu (jest mądrzejszy od wszystkich).

Porady psychologa

Powyżej podano wskazówki, jak poprawić relacje rodzinne i co mężczyzna i kobieta powinni zrobić w tym celu.Ale w tej pracy, aby wzmocnić rodzinę, nie kończy się Zdrowe relacje - wynik codziennej pracy każdego członka rodziny. Dla tych, którzy są gotowi dołożyć starań w celu zachowania szczęścia rodzinnego, jest opis dobrej, korzystnej atmosfery w domu i wskazówki dotyczące jego zachowania.

 • Pozwolenie być. Ta globalna cecha dotyczy najróżniejszych aspektów relacji małżonków. Pozwól swojemu ukochanemu poczuć i myśleć tak, jak chce, pozwól mu robić to, co może, pozwól mu robić to, co wie. A potem, w odpowiedzi, otrzymasz również pozwolenie na bycie - to stworzy harmonię w twojej rodzinie.
 • Wzajemny szacunek Ten element jest kontynuacją poprzedniego. Szanuj myśli, uczucia, działania partnera - na tym opierają się relacje w rodzinie i jeden z warunków jego stabilności.
 • Wspieraj się nawzajem. Trochę fizyki: stół ze złamaną nogą staje się niestabilny i spada na bok. Charakter związku jest taki sam: w przypadku braku wsparcia jakiejkolwiek części niosącej - żony lub męża - struktura (rodzina) staje się niestabilna. Wspierając współmałżonka, przyczyniasz się do wiarygodności swojego związku.
 • Szczerość i otwartość. „Mój dom to mój zamek”. To powiedzenie ma na celu nie tylko ochronę i wsparcie członków rodziny, ale także otwartość, prawdziwość, sposób, w jaki jesteś. Oczywiście nie jest to jednostronna potrzeba akceptacji, ale także możliwość zaakceptowania szczerości swojego partnera.
 • Wzajemne pragnienie rozwijania relacji. Rozwój relacji zaczyna się od samorozwoju. Dlatego małżonkowie poszukujący harmonii w rodzinie nie czekają na zmianę partnera, ale zaczynają od siebie. Następnie druga połowa będzie próbowała dotrzymać mu kroku, tworząc najlepsze cechy.

Zobacz następny film na temat prawidłowego związku między mężem i żoną.

Napisz komentarz
Informacje podane w celach informacyjnych. Nie należy samoleczyć. Dla zdrowia zawsze skonsultuj się ze specjalistą.

Moda

Piękno

Związek